รวมปาฐกถาธรรม เรื่อง หลักการครองตน หลักการครองคน หลักการครองงาน หลักการครองเรือน


รหัส: 0001703
ชื่อหนังสือ: รวมปาฐกถาธรรม เรื่อง หลักการครองตน หลักการครองคน หลักการครองงาน หลักการครองเรือน
หัวเรื่อง1: ปาฐกถาธรรม
ผู้แต่ง 1: ฑระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัย ชยมงคโล)
ผู้แต่ง 2:
ผู้แต่ง 3:
อักษรย่อผู้แต่ง: ส-ร
ผู้แปล:
แปลจากเรื่อง:
ประเภทหนังสือ: ทั่วไป
ชื่อชุด:
เล่มที่: 1
ฉบับที่: 3
ครั้งที่พิมพ์: 1
สถานที่พิมพ์: ราชบุรี
สำนักพิมพ์: เอช ที พี เพรส
จำนวนหน้า: 60
ภาษา: ไทย
เลขมาตรฐาน:
เลขเรียก: 294.32

บันทึก:

........