ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาอภิธรรม


รหัส: 0006184
ชื่อหนังสือ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาอภิธรรม
หัวเรื่อง1: ปรัญญา--อภิธรรม
ผู้แต่ง 1: ทวี ผลสมภพ,ผศ.
ผู้แต่ง 2:
ผู้แต่ง 3:
อักษรย่อผู้แต่ง: ท-ค
ผู้แปล:
แปลจากเรื่อง:
ประเภทหนังสือ: ชั้นวางหมวดหนังสือต่างๆ
ชื่อชุด:
เล่มที่:
ฉบับที่: 1
ครั้งที่พิมพ์:
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จำนวนหน้า: 421
ภาษา: ไทย
เลขมาตรฐาน: 9745996475
เลขเรียก: 128.5

บันทึก:

........