ศิลปะการตกแต่งป้ายนิเทศ


รหัส: 0006464
ชื่อหนังสือ: ศิลปะการตกแต่งป้ายนิเทศ
หัวเรื่อง1: ศิลปะการตกแต่งป้ายนิเทศ
ผู้แต่ง 1: เย็นจิตร วงษาลังการ
ผู้แต่ง 2: -
ผู้แต่ง 3: -
อักษรย่อผู้แต่ง: ย-ศ
ผู้แปล: -
แปลจากเรื่อง:
ประเภทหนังสือ: ชั้นแนะนำหนังสือใหม่
ชื่อชุด:
เล่มที่: 1
ฉบับที่: -
ครั้งที่พิมพ์: 1
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์: โอเดียนสโตร์
จำนวนหน้า: 72
ภาษา: ไทย
เลขมาตรฐาน: 974-277-917-1
เลขเรียก: 371.3356

บันทึก:

........